Privacy Statement


Als je lid wilt worden van Waterscouting Marco Polo hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorgdragen voor je verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger.
Als je eenmaal lid bent van Waterscouting Marco Polo gebruiken wij je naam en adresgegevens om contact met je te onderhouden en verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te helpen.

Binnen onze groep maken we gebruik van Scouts Online van Scouting Nederland als administratieve applicatie voor het verwerken van alle persoonsgegevens. Alle afspraken omtrent Scouts Online zijn vastgelegd in het Privacybeleid van Scouting Nederland.

Leden kunnen zelf de zichtbaarheid van hun gegevens instellen in de basistab van hun profiel in Scouts Online. Ga daarvoor in Scouts Online naar Mijn Scouting- mijn basisgegevens.

Het inschrijfformulier gebruikt de penningmeester om je persoonsgegevens; naam, adres, bankrekeningnummer, emailadres en telefoonnummer te verwerken in Scouts Online.
Op het inschrijfformulier kom je o.a. de vraag tegen of we foto’s van je mogen plaatsen op onze website www.marcopoloalkmaar.nl of Facebook pagina. Het is altijd mogelijk om achteraf een, eenmaal geplaatste, foto te laten verwijderen.
De stafleden van je speltak beschikken over je naam, adres, telefoonnummer en emailadres. Dit om activiteiten en afspraken door te geven.
Een kampinschrijfformulier wordt gebruikt om je aan te melden voor een kamp. Tevens wordt er voor die personen een verzekering afgesloten. De eventuele medische verklaring wordt na kamp vernietigd door de betreffende speltakleiding.

Bewaarde bestanden bij de secretaris van het bestuur en bij de vereniging en voor zover van toepassing bij andere functionarissen van Waterscouting Marco Polo worden afdoende beveiligd.
Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen die daartoe bevoegd zijn.

Het onderwerp Privacy is vanaf heden een terugkerend onderwerp op de agenda van de Groepsraad, Algemeen Bestuur en Stichting Bestuur.
Binnen de groep is eenieder zich bewust van de persoonsgegevens die men heeft en hoe hiermee om te gaan. Mocht er een data-lek zijn, dan wordt er adequaat actie ondernomen door Vereniging en Stichting om eventuele gevolgen zoveel moge

lijk te beperken.